Budynek usługowy

Budynek usługowy
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy –
Toruń 2011

Powierzchnia zabudowy: – m²
Powierzchnia użytkowa: – m²
Kubatura budynku: – m³
Ilość kondygnacji: 1 naziemna
Technologia:

Architekt: mgr inż. arch. Agata Kołodzińska

Inwestor: –

Budynki biurowe, Budynki usługowe, Budynki użyteczności publicznej