Budynek biurowy w Chełmży

Budynek biurowo – usługowy
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy – Chełmża, ul.Gen.Józefa Hallera 9
Toruń 2010-2011

Powierzchnia zabudowy:  335 m²
Powierzchnia użytkowa: 876 m²
Ilość kondygnacji: 2 nadziemne + 1 podziemna
Technologia: murowany
Ilość miejsc parkingowych: 15

Architekt: mgr inż. arch. Agata Kołodzińska

Inwestor: Taurus s.c.

Budynki biurowe