Mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy – Toruń, ul. Chełmińska 234
Toruń 2010-2011

Powierzchnia zabudowy: 898 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2533,71 m²
Kubatura budynku: 14496 m³
Ilość kondygnacji: 4 -3 nadziemne + 1 podziemna
Ilość mieszkań: 50
Ilość miejsc parkingowych: 61
Technologia: murowany

Architekci: mgr inż. arch. Agata Kołodzińska

Inwestor: „Urbański” Przedsiębiorstwo Budowlane

Budynki mieszkalne