Mies’a van der Rohe – „mniej znaczy więcej”

Naszym celem jest tworzenie architektury nowoczesnej, oryginalnej ale także funkcjonalnej i przemyślanej. Chcemy projektować budynki proste i piękne zarazem, wpisane w kontekst, czytelne i zrozumiałe.

Pracownię projektową tworzą młodzi, kreatywni, ambitni ludzie z inicjatywą i pomysłami, którzy z entuzjazmem realizują swoje wizje. Oferujemy usługi projektowe wielobranżowe, od wstępnych analiz i opinii urbanistycznych, poprzez Projekty Budowlane i Wykonawcze. Opracowujemy wizualizacje przestrzenne i plansze poglądowe dla celów marketingowych projektowanych obiektów. Nadzorujemy sprawy formalno-prawne, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez nadzór autorski aż do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie. Współpracujemy z profesjonalnymi pracowniami branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, projektantami drogowymi oraz pracownią krajobrazu, aby  stworzyć kompletną, pełno branżową dokumentację gotową do realizacji obiektu.

Swoja ofertę kierujemy do firm  developerskich ale także do inwestorów indywidualnych.
Pracownia posiada doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków biurowo-usługowych.

pracownia-w-toruniu-architekt-torun

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Wstępne prace przed projektowe.

 • Analizy wstępne dotyczące możliwości realizacji Inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy,
 • Analizy chłonności terenu i przydatności terenu dla planowanej Inwestycji,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych przyłączenia Inwestycji do sieci mediów,
 • Badania geotechniczne podłoża gruntowego niezbędne dla realizacji Inwestycji,
 • Mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowań projektowych dla całości Inwestycji,
 • Inwentaryzacje budynków i zieleni, ekspertyzy techniczne,
 • Projekty rozbiórek.

Sprawy formalno – prawne.

 • Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych, od złożenia wniosków do odpowiednich instytucji poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i decyzji aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Prace Projektowe:

Wstępne prace projektowe:

 • Koncepcje programowo–przestrzenne,
 • Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne,
 • Wizualizacje i animacje,
 • Projekty ofertowe i konkursowe.

Projekty Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla inwestycji w zakresie:

 • Projektów zagospodarowania terenu Inwestycji,
 • Projektów zbiorczych  sieci i przyłączy,
 • Projektów dróg, dojazdów i zieleni,
 • Małej Architektury.

Projekty Budowlane oraz Wykonawcze dla wszystkich prac zewnętrznych i sieci zasilających wraz z przyłączami dla Inwestycji.

Wielobranżowe Projekty Architektoniczno-budowlane i Wykonawcze obiektów kubaturowych.

Projekty detali architektonicznych i szczegółów wykonawczych.
Projekty wnętrz i wyposażenia
Kosztorysy, w tym:

 • Przedmiary robót,
 • Kosztorysy inwestorskie.
 • Zbiorcze Zestawienia Kosztów,
 • Specyfikacje i opisy robót i materiałów.

Nadzór budowlany: Autorski i Inwestorski.