Budynek wielorodzinny Kościuszki/Staszica

Budynek mieszkalny wielorodzinny- Kościuszki/ Staszica
Projekt koncepcyjny, budowlany,wykonawczy – Toruń
Toruń 2021-2022

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Agata Sadkowska

Inwestor: Nieruchomości Grabowscy Sp z o.o.

Budynki mieszkalne