Budynki szeregowe jednorodzinne dwulokalowe Kręta

Budynki szeregowe jednorodzinne dwulokalowe na Krętej
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy – wieloetapowy.
Toruń 2022

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Agata Sadkowska

Inwestor: KUBATURA

Budynki mieszkalne