Budynki szeregowe jednorodzinne dwulokalowe na Rudaku

Budynki szeregowe jednorodzinne dwulokalowe na Rudaku
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy – wieloetapowy.
Toruń 2020

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Małgorzata Pazderska

Inwestor: Ekonomiczny Dom

Budynki mieszkalne