Budynek usługowo-biurowy

Projekt budynku biurowego
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy – ul. S. Lubicka
Toruń 2015

Powierzchnia użytkowa: – m2
Ilość kondygnacji: – nadziemnych + 1 podziemna

Architekt: mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch Agata Sadkowska

Inwestor: Apro Investment

Budynki biurowe, Budynki usługowe