Budynki mieszkalne wielorodzinne ul.Winnica

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy
Toruń 2020-2022

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Małgorzata Pazderska

Inwestor:

Budynki mieszkalne