Indywidualny projekt domu jednorodzinnego

Budynek jednorodzinny projekt indywidualny.
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy – Krobia
Toruń 2011

Powierzchnia zabudowy: – m²
Powierzchnia użytkowa: – m²
Kubatura budynku: – m³
Ilość kondygnacji: 1 naziemna + poddasze użytkowe
Technologia:

Architekt: mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

Inwestor: Prywatny