Projekt inwestycji wielorodzinnej

Projekt inwestycji wielorodzinnej.
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy
Toruń 2018

Powierzchnia użytkowa: – ²
Wysokość budynku: –
Ilość kondygnacji: –

Architekt: mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

Inwestor: –

 

Budynki mieszkalne