Villa Moderno 2

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy
Toruń 2020

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Joanna Rudź

Inwestor: Tombud Sp. z o.o.

 

Budynki mieszkalne