Osiedle 4 Pory Roku Budynki F,G,H

Osiedle mieszkalne budynków wielorodzinnych przy ul. 4 Pory Roku Budynki F, G, H
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy – wieloetapowy.
Toruń 2020

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Małgorzata Pazderska

Inwestor: Apro Investment Sp. z o.o.

Budynki mieszkalne