Osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kormorana

Osiedle mieszkalne budynków wielorodzinnych Kormorana
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy
Toruń 2020

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Agata Sadkowska

Inwestor: Top Mrozowscy Sp.z o.o.

Budynki mieszkalne