Zespół budynków apartamenytowch Rybaki

Zespół budynków apartamentowych ul.Rybaki/Popiełuszki
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy
Toruń 2020

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Joanna Rudź

Inwestor:

Budynki mieszkalne