Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Łódzka

Budynek mieszkalny wielorodzinny- Łódzka
Projekt koncepcyjny, budowlany,wykonawczy – Toruń
Toruń 2021

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Agata Sadkowska

Inwestor: Bud-West Sp.z o.o

Budynki mieszkalne