Zimowe Zacisze – budynki wielorodzinne

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Zimowa
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy
Toruń 2020

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Małgorzata Pazderska

Inwestor: Ekonomiczny Dom

Budynki mieszkalne