Budynek apartamentowy Jastrzębia Góra

Budynek apartamentowy – apartamenty wczasowe – Jastrzębia Góra
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy
Toruń 2021

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Agata Sadkowska

Inwestor: prywatny

Budynki mieszkalne, Budynki usługowe