Projekt budynku biurowego

Projekt budynku biurowego
Projekt koncepcyjny, budowlano wykonawczy
Toruń 2017

 

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

Inwestor: Rest

 

 

Budynki biurowe, Budynki usługowe, Budynki użyteczności publicznej