Rozbudowa salonu samochodowego

Rozbudowa salonu samochodowego Honda w Toruniu
Projekt koncepcyjny i budowlano- wykonawczy
Toruń 2019

Architekt:

mgr inż. arch. Agata Kołodzińska
mgr inż. arch. Anna Trzeciak

mgr inż. arch. Joanna Rudź

Inwestor: PHU SMH Toruń

Budynki biurowe, Budynki usługowe, Budynki użyteczności publicznej